Červencová Agilia v Praze – Report / Report from July’s Agilia

(for English scroll down)

Málokdy se vám stane, že jdete přednášet s mírným stresem usazeným v hlavě a odcházíte příjemně naladění do počasí které připomíná Armageddon. To se podařilo mně, a doufám že I dalším zájemcům o agilní metodiky na setkání Agilia, které se konalo 13.7.

Sešli jsme se ve velmi zajímavé restauraci Java Café&Restaurant, kterou mohu doporučit k návštěvě I v případě že už tam Agilia nebude, protože jde o jednu z nejzajímavějších kuchyní, které v Praze jsou.

Prostory byly stísněné, dusno se dalo krájet, ale ve chvíli kdy Kaveh Kalentar začal mluvit o systému DiSC, minimálně já jsem zapoměl na vše kromě prezentace a svého brčálově zeleného nápoje z ječmene.

DiSC je metodika pro správné pochopení různých osobností a učí co od různých osobnostních typů očekávat a jak s nimi jednat. Jak Kaveh správně poznamenal, většina práce manažera je práce s lidmi, což z těchto systémů dělá velmi důležité součásti znalostní báze každého leadera. V naší firmě používáme velmi podobný systém GRID a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pochopení toho, jak jako lidé reagujeme, může pomoci čistit atmosféru v týmu. Zlepšuje I komunikaci mezi různými týmy nebo odděleními. Více o DiSC najdete zde: http://en.wikipedia.org/wiki/DISC_assessment.

Po Kavehovi jsem nastoupil já s diskusí na téma jak Facebook řídí svůj růst. Vybral jsem pro to formu sparkling (nebo ignition) talk – tedy představení zajímavých fakt jako podnětů pro rozvedení diskuse. Sám jsem získal několik zajímavých pohledů, nejen na problematiku řízení růstu, ale obecně řízení IT systémů. Nemám zde prostor pro souhrn toho, co mi přišlo zajímavé (příště prostě musíte přijít), ale já osobně jsem si odnesl v hlavě velký vykřičník ohledně mojí ne zcela kompletní znalosti Lean managementu, což je něco co jsem od diskuse o růstu Facebooku opravdu nečekal.

Po uzavření mého tématu pokračovala volná diskuse o které toho nemohu říci mnoho, protože jsem téměř hned zmizel domů. Doufám že se akce všem přítomným líbila a že vás ostatní uvidíme na nějaké další Agilii.

—–

English version:
It happen rarely to go speak on meeting slightly stressed and leaving it, feeling good, straight to weather version of Armageddon. It happened to me, and I hope to other people interested in agile methodologies at July’s Agilia.
Meeting was held in a very good restaurant, Java Cafe & Restaurant. I recommend it to everyone to visit Java Cafe even if there is no Agilia meeting there!, as they serve one of the most exciting cuisines in Prague.
Meeting room was small, air-condition refused to work, but when Kaveh Kalentar started his presentation about DISC Feedback Model, we all forgot everything else…except our drinks of course.
DISC Feedback Model has been introduced by manager-tool.com founders, and it aims to help managers to give effective feedback to their directs tailored to their communication preferences.

As Kaveh mentioned, management is all about people. He said real estate is about location, location and location and management is about people, people and people. DISC Feedback Model can be one of the most important tools in any manager’s toolbox. In our company we use similar system called GRID. My managerial experience showed me that understanding human behavior, how human reacts to events and how human communicates can help me or any other manager to improve the team spirit. It improves communication between different teams or even departments. More about DiSC Feedback Model can be found at manager-tools.com

Next presentation was my discussion about Facebook rapid growth. I chose sparkling (or ignition) talk – interesting type of presentation used as tool to start deeper discussion about short topics presented. I consider my presentation as a success, because I learned a lot, not only from Facebook growth, but also about general management of IT systems. I hope it was interesting for other attendees too and I would like to thank them for their opinions and feedback.

There is not enough space in report to make a full summary, but what I remember from our discussion was that I didn’t understood Lean management properly before. And, this is something what you wouldn’t expect from discussion about Facebook growth.

After I finished, we had open discussion about agile methodologies. I can not report much more the rest of the night, as I had to got go home very soon. I hope that all attendees enjoyed the event and we hope to see more people interested in innovation, entrepreneurship and agility methodologies in our next Agilia meeting.

Autor: Adam Sobotka + Agilia team
Categories