Cíle a poslání

Agilné postupy sú predovšetkým manažérskymi technikami

Agilné metodiky a agilné riadenie si už nachádzajú cestu do firiem v ČR a na Slovensku. Niekedy ako snaha niekoľkých nadšencov, inokedy rozhodnutím zahraničného vlastníka alebo zákazníka. Aj keď sú to metodiky zdanlivo jednoduché, ich implementácia často stroskotá, ako dôsledok nepochopenia základných princípov alebo nereálnych očakávaní.

Agilné postupy sú predovšetkým manažérskymi technikami. Sú založené na spektre znalostí bez ktorých je ich úspešná adopcia nereálna. Potrebné know-how pochádza zo zahraničia.

Združenie Agília má ambíciu preklenúť túto znalostnú priepasť a vytvoriť platformu, ktorá umožní vytvoriť silné lokálne know-how. Za jeho vznikom stojí skupina Scrum Mastrov – odborníkov s dlhodobou praxou a medzinárodnými certifikáciami (CSM, CSPO, CSP).

Cieľom združenia je popularizovať agilné metodiky a tým pomáhať zlepšiť kvalitu IT prostredia v ČR a na Slovensku. Chceme vytvoriť systém odborného vzdelávania, s certifikačným programom a skupinou medzinárodne uznávaných certifikačných školiteľov. Ďalej chceme vytvoriť platformu, ktorá umožní zdieľať odborné skúsenosti pre záujemcov a vytvárať vlastné znalosti, ktoré sa budú dať prezentovať v zahraničí na odborných fórach a aj vo firmách. Veríme, že takto umožníme miestnym firmám zlepšiť kvalitu vyvíjaného softvéru, zlepšiť spôsob práce s ľuďmi, lepšie sa presadzovať v medzinárodnej konkurencii a obmedziť metódu pokus-omyl.

Agilné riadenie nie je len proces vývoja softvéru. Je to iný spôsob organizácie práce, riadenia ľudí, komunikácie a spolupráce. Podtitul v názve Agile – Innovations – Entrepreneurship ukazuje na tento presah. Uvoľnenie kreatívneho potenciálu v ľuďoch prináša nové nápady a podnikateľské príležitosti. Preto sa chceme zamerať aj na podporu vzniku nových inovačných projektov. Chceme podporiť ľudí nebáť sa zahájiť nový vlastný projekt vo firme, či už interne alebo ako spin-off iniciatívu prípadne formou založenia nového podnikateľského subjektu.

Organizujeme pravidelné komunitné stretnutia Agília v Prahe, Brne a v Bratislave, ktoré chceme rozšíriť aj o ďalšie mestá. S ich programom budeme experimentovať tak, aby sa tieto stretnutia stali nielen zdrojom inšpirácie a miestom pre výmenu znalostí, ale aj prirodzeným miestom stretávania sa ľudí so záujmom o agilné techniky. Radi medzi sebou privítame aj ďalších záujemcov, ktorí nám pomôžu vytvárať atraktívny program. Plánujeme aj ďalšie akcie s agilnou tematikou, napr.: konferencie, tematické workshopy, prezentácie agilných projektov a pod.

Aby sme umožnili aj zahraničným kolegom zapojiť sa do našej činnosti, sú naše stretnutia tradične dvojjazyčné.