LEAN vo vývoji softvéru – Results are not the point

Tom & Mary Poppendieck

Na pozvanie Aguarry zavítali v Októbri do Prahy manželia Mary a Tom Poppendieck, aby aj v ČR predstavili koncept LEAN pri vývoji softvéru. Mary a Tom napísali spolu niekoľko kníh s tematikou LEANu a de facto previedli tieto techniky a postupy do sveta softvéru a IT. V súčasnosti vzniká veľa prác a blogov, ktoré sú inšpirované práve touto dvojicou……O existencii LEANu a Six Sigma som vedel zo svojho projektu vo výrobe. Aj keď sme tam oficiálne aplikovali „LEAN postupy“, vždy som mal pochybnosť, či to robíme správne. Neskôr, keď som viedol agilnú transformáciu, experimentoval som s vlastnými technikami na podobnom princípe. Až keď som si prečítal knihu Implementing LEAN Software Development, dozvedel som sa, že sa moje techniky sa volajú LEAN. A v tej výrobe to úplne správne nebolo. Táto skúsenosť ma inšpirovala k tomu, aby som začal usilovať o prezentáciu techník LEANu pre IT v ČR. Mal som veľké šťastie. V nabitom programe Poppendiekovcov sme dostali prednosť pred iným podujatím. A tak sa mohol uskutočniť workshop a aj neformálne stretnutie so zástupcami IT firiem pri dobrých raňajkách.

 

 

Výsledky nie sú to hlavné

Techniky LEAN nie sú vôbec nové. Firmy ich používajú už viac než 50 rokov. Podobne, ako v prípade ostatných agilných techník, aj LEAN obsahuje filozofický základ, bez znalosti ktorého je jeho správna implementácia ťažká. LEAN prestupuje celou firmou. Podstatou je zameranie sa na potreby zákazníka a prispôsobenie všetkých procesov v organizácii. To, čo nás zaujíma je skrátenie doby dodania služby od požiadavky k finálnej dodávke. Ďalej nás zaujíma profitabilita, tj. finančná hodnota a jej postupný vznik v každom procesnom kroku. A nakoniec spokojnosť zákazníka. Aby sme dosiahli všetky tri parametre, potrebujeme sa naučiť nové zručnosti – napr. ako získať a vytvoriť motivovaných ľudí alebo ako dosiahnuť disciplínu. A tiež potrebujeme zmeniť zažité prístupy k práci a pozrieť sa na problémy netradične (out-of-the-box) – napr. zapojiť zákazníka do vývoja, zmeniť pohľad na to, čo je a čo nie je pre organizáciu „core business“, lepšie chápať doménu pre ktorú softvér tvoríme, experimentovať, učiť sa z chýb a nenechávať sa ukolísať všeobecne prijímanými klišé. Vytvoriť LEAN organizáciu je dlhodobý cieľ, tj. nie honba za krátkodobými výsledkami Q1 až Q4 nakoľko úspech sa dá vyhodnotiť až po rokoch.

Aplikácia LEANu vo výrobe a softvérovom vývoji sa odlišuje. Zatiaľ čo výroba sa zameriava na minimalizáciu odchýlok a zrovnomernenie toku produkcie, vývoj potrebuje rýchlu výmenu informácií, adaptabilitu produktu pre zmeny, schopnosť rýchlej inkrementálnej inovácie a široké spektrum zručností pre vývojárov.

 

 

LEAN Workshop

Workshop bol inšpiratívny a energizujúci. Veľa vecí sa vysvetlilo a diskusia bola často pomerne hlboká. LEAN nie je o organizovaní programátorov ale o porozumení, ako vzniká hodnota naprieč firmou a následnom optimalizovaní celej organizácie. To, že to nie je jednoduché nám ukázali na ukážke procesu kolegovia z veľkej korporácie, ktorí procesom implementácie LEAN „prešli“. Ak je prostredie veľmi komplexné, alebo poradenská firma nie veľmi skúsená, výsledok vôbec nemusí dopadnúť. Kolegov z menších firiem workshop tak uchvátil, že sa ihneď po večeri pustili do úpravy postupov. Osvedčilo sa nám tiež mať v kurze Švéda. Ako prvý kurz sme sa tak dozvedeli, čo je na slajdoch prípadovej štúdie.

 

 Agilné raňajky

Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť workshopu, sme usporiadali agilné raňajky. Mary a Tom tam prezentovali v skrátenej forme podstatu LEANu pri vývoji softvéru. Aj tu sa rozprúdila diskusia, ktorá výrazne presiahla čas rezervovaný na túto akciu. Výborná atmosféra a dostatok dobrého jedla doplnili kulisu. Týmto ďakujem všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili a pomohli ho zorganizovať.

About author: Michal Vallo helps companies deploy agile techniques and improve performance. He is agile trainer, coach and manager at Aguarra and founding member of Agilia community.

 

Categories