Agília v Bratislave a v Prahe – postrehy zo stretnutí

Bratislava – 30.1.2012

V reštaurácii U Sokola sme po prvý krát privítali aj zahraničného prednášajúceho – z Českej republiky. Michal Vallo z Aguarra predstavil techniku TRIZ a jej význam pre vývoj produktov. Ďalej ukázal TRIZ proces a techniky používané v jednotlivých procesných krokoch. Na túto ukážku nadviazal Radek Sedláček z ANF Data v Brne, ktorý formou workshopu demonštroval využitie technikyRoot Conflict Analysis (RCA+) pre identifikáciu hlavných protikladov a následný spôsob riešenia s využitím matice protikladov a techniky 40 princípov objavovania

Radek Sedláček (ANF DATA) prezentuje techniku RCA+

Radek Sedláček (ANF DATA) prezentuje techniku RCA+

Ukázalo sa, že pre niektorých účastníkov nie je technika TRIZ úplne nová, aj keď s jej využitím chýbajú hlbšie skúsenosti. V diskusii sme sa dotkli práce Valerija Souchova a Darrella Manna. Technika Triz bola vyvinutá pre potreby strojárenského priemyslu. Podobne, ako je tomu v prípade LEANu, došlo k jej preklopeniu do oblasti biznisu, a neskôr aj do oblasti IT. Ukázalo sa, že všetky princípy pôvodného TRIZu plne fungujú aj v IT, avšak v trochu odlišnom poradí aplikácie.

IMG_0591w

Michal Vallo (Aguarra) prezentuje TRIZ

Viac o aplikácii TRIZ v IT môžete získať v článkoch tu:

Darrell Mann – TRIZ for Software

Darrell Mann – TRIZ and Software Innovations – Application Case Study

 

Praha – 1.2.2012

Agíliu sme tentoraz usporiadali veľmi netradične. V spolupráci s IBM, ktorej týmto ďakujeme, sme prostredníctvom telemostu z kanadského Toronta mohli pohovoriť so Scottom W. Amblerom, hlavným metodikom IBM pre Lean a Agile, ktorý nám predstavil svoju metodiku Disciplined Agile Delivery (DAD). Na prezentáciu sa prihlásilo tentoraz cez 50 záujemcov, a museli sme preto niektorých odmietnuť. Zamrzí to o to viac, že niektorí ľudia neprišli a nedali vedieť vopred.

Prednáška trvala vyše hodinu a nasledovala aj pomerne dlhá diskusia ohľadom skúseností pri aplikácii agilných techník. Zaznelo aj niekoľko kontroverzných tém, napr. či robiť Stand Up meeting dene a pod. Podrobnejšie budú vysvetlené v knihe Disciplined Agile Delivery, ktorá bude vydaná v krátkej dobe.

V prezentácii sa niekoľko krát opakovala hlavná myšlienka Agile – „Ľudia na prvom mieste“, čo znamená že nie proces je dôležitý ale spolupráca, spoločné učenie sa a schopnosť rýchlej kontroly a adaptácie. To sú atribúty, na ktoré sa veľmi často zabúda.
Týmto by som Vás rád pozval nielen na ďalšiu agíliu, ale aj k pomoci v príprave. Uvítame tipy a námety ako aj Vašu spoluprácu. Prezentáciu Scotta W. Ablera si môžete stiahnuť tu alebo na stránke IBM tu.

Download – Prezentácia Scotta W. Amblera.

Categories