Agília v Bratislave, Brne a v Prahe – postrehy zo stretnutí

Agília in Bratislava

V termíne 14 – 16.5.2012 sme usporiadali ďalšie kolo pravidelných stretnutí Agília v Bratislave, v Brne a v Prahe. Ako to prebiehalo a aké mám zo stretnutia postrehy sa dozviete v článku.

 

Bratislava – 14.5.2012

Juraj Orság presenting CI

V reštaurácii U Sokola sme opäť privítali zahraničného hosťa. Robert Batůšek z Brnenskej firmy Y Soft Corporation sa s nami podelil o skúsenosť, ako sa u nich robí Continuous Integration. Na jeho prednášku nadviazal Jaroslav Orság zo spoločnosti 2Ring v Bratislave.

Pri porovnaní obidvoch prístupov je zrejmé, že investícia do Continuous Integration je značná. Vyžaduje nielen náklady ale aj znalosti. Pokiaľ je možnosť stavať na zelenej lúke, je implementácia jednoduchšia. Ak sa implementuje do existujúceho prostredia, je viac dôvodov prečo začať. V obidvoch prípadoch sa však investícia z dlhodobejšieho pohľadu vracia.

Robert Batůšek discuss questions

Súčasne chcem poďakovať všetkým účastníkom za aktívnu účasť. Tentoraz bolo plno a preto sa pokúsime získať pre najbližšiu Agíliu väčšie priestory.

 

Brno– 15.5.2012 – Retrospektiva Sprintu

Štěpán Hrbáček a Aleš Bednařík – panelová diskuze

Jihomoravské inovační centrum přivítalo téma “Retrospektivy sprintu”. Aleš Bednařík nám až vědeckým způsobem podal statistiky vývoje jejich retrospektiv. Na něj navázal Štěpán Hrbáček neformálnějším přístupem. Oba nám tím poskytli zajímavé srovnání dvou různých přístupů v jedné firmě.

 

Download – Prezentácia Aleš Bednařík, Štěpán Hrbáček, Atos IT Solutions & Services, s.r.o.

 

 

 

Praha – 16.5.2012 – IT to je peklo….

Agilia in Praha – “IT is Hell….”

Agília sa tentoraz konala v priestoroch Vysokej školy ekonomickej. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli túto akciu zorganizovať. Vystúpil Miroslav Škultéty so zaujímavou prednáškou z banky ako príkladu veľkej organizácie. Miroslav nám ukázal, že prostredie veľkej organizácie nie je čiernobiele. „IT to je ráj“, kde sa dajú skúšať rôzne veci nedostupné v malých spoločnostiach, a súčasne „IT to je peklo“, kde presadiť zmenu a uviesť ju do života vyžaduje značné úsilie a niekedy osobnú statočnosť.

Agilia in Praha – Fully booked

Zaujímavý postrehom, ktorý si z prednášky odnášam, je slabá reflexia organizácie na úspech. Projekt dopadol relatívne dobre, a ľudia v organizácii sa na ňom veľa naučili. Mnohé z týchto skúseností by sa mali zachovať. Napriek tomu sa tím rozpustil, na dobré veci sa zabudlo a organizácia sa vrátila do stavu status quo, ako to bolo predtým. Problémom veľkých organizácií sa zdá byť zotrvačnosť a rezistencia voči zmene, aj keď je táto zmena pozitívna a v prostredí organizácie odskúšaná. Zmenu je ťažké vyvolať, ale keď sa to podarí, je oveľa ťažšie ju udržať.

 

Download – Prezentácia Miroslav Škultéty, Zmok partners.

 

.

 

Categories