Blog

  • KANBAN – dobrý sluha alebo zlý pán?

    V poslednom období sa stále častejšie stretávame s technikou Kanban. Je to vizualizačná technika, s pomocou ktorej môžeme lepšie sledovať tok požiadaviek, aby sme ho následne mohli riadiť.Technika podporuje Lean princípy, ktoré vychádzajú z predpokladu, že plynulý tok požiadaviek cez produkciu je efektívnejší, ako maximalizácia lokálnej efektívnosti. Vychádza z japonských manažérskych techník. Názory na kanban […]