Blog

  • Čo sa stalo v Siemense na Bratislavskej Agilia Session?

    Neformálne prostredie – kvalitné prednášky – živá diskusia – viac ako 35 zúčastnených zo 14 spoločností – výborné občerstvenie. Načo by som chodil(a) na takéto stretnutia? Lebo na pive a ani doma sa nedozviem veľa o Zákulisí vývoja softwaru na legálne odpočúvanie – LIOS Softwari na liečbu onkologických ochorení klasickou radioterapiou a časticovou terapiou  – RTT-syngo, RTT-PT 12.11.2012 nám na Agilia session niekoľko speakrov zo Siemensu ukázalo […]