Agilní snídaně s Janet Gregory – Agile Testing

Janet Gregory

Janet Gregory

Na konci listopadu proběhl třídenní workshop s paní Janet Gregory a při této příležitosti jsme uspořádali  pro zájemce, především z řad testerů a manažerů kvality, Agilní snídani v pražském Restaurantu Amfora…. (for english scroll down)

Po příchodu na všechny čekala bohatá snídaně. Po té se nám představila se svou prezentací Janet Gregory, která pracuje jako agilní kouč a procesní konzultant ve společnosti DragonFire. Ve své prezentaci uvedla svůj pohled na celou škálu testovacích postupů a jejich sladění s agilním vývojem. Tato dáma se ve své konzultační činnosti věnuje agilním technikám při vývoji software, zlepšování procesů vývoje a softwarovému testování. Své dlouholeté zkušenosti předává lidem po celém světě, což činí ráda, protože jejím velkým koníčkem je i cestování. Je spoluautorkou knihy Agile Testing spolu s Lisou Crispin.

Agile Testing

Agile Testing

Po úvodní prezentaci a velmi nesmělém začátku Ondřej Chylík ze společnosti Polarion rozproudil diskusi dotazem na definici Smoking test a jejich propojení s exploratorním testováním. Následovala velice zajímavá diskuse, do které se zapojili postupně všichni. 

V závěru Janet vybrala jednoho z účastníků snídaně, který získal knihu Agile Testing i s věnováním. Štěstí se tentokrát usmálo na Luboše Uličného z firmy Komix.

Věříme, že pro účastníky bylo toto setkání hodnotné a že nahlédnutí do kuchyně této odbornice bude pro ně inspirací pro další získávání zkušenosti ve světě agilního vývoje a testování.

Bohatá snídaně

Bohatá snídaně

...živá diskuse....

…živá diskuse….

...a otázky a odpovědi.

…a otázky a odpovědi.

Účastníci se zaujetím sledují prezentaci.

Účastníci se zaujetím sledují prezentaci.

At the end of November we held 3 days workshop with Janet Gregory. Exploring opportunity we have invited agilists, especially testers and quality managers, into Restaurant Amfora in Karlín for Agile breakfast.

For all participants was waiting rich and excellent breakfast. Then Janet Gregory, who works as agile coach and process consultant in DragonFire presented introductory presentation. This lady in her work focus on agile approaches in software development, process improvement and especially on agile testing, which she is most famous at. In her presentation she presented her view of wide range of testing techniques and procedures and its compliance with Agile software development. She is co-author of book Agile Testing together with Lisa Crispin. Years of experience, and sharing with it people worldwide, is her passion and hobby as she likes also travelling. After intro presentation and very diffident beginning Ondrej Chylik from Polarion kicked-off discussion by his question about definition of Smoke Tests and their link to exploratory testing. Very interesting discussion has followed where all visitors participated.

In the end Janet has selected one breakfast participant, who was awarded by the book Agile Testing with personal wishing. Lucky guy was this time Lubos Ulicny from Komix.

We believe that this meet-up was valuable for all participants and that opportunity to look inside into expertise kitchen of this lady will become their source of inspiration in the world of agile development and testing.

 

About author: Jaroslava Ceplechova is Program Manager at Aguarra.

.

Detail akce

NOV29