Evolutionary Project Management (EVO)

CompetitiveEngineering1Ak začínate so Scrumom, po určitej dobe začnete narážať na niekoľko prekážok. Ako zapracovať do Scrumu prípravné fázy projektu? Prípadne ako určiť hodnotu požadovanej funkcionality? Scrum je veľmi zjednodušený framework, ktorý bol odvodený aj z postupov Evolutionary project management. Je zjednodušený, aby sa dal ľahko naučiť a poslúžil ako nástroj pre podporu disciplíny v tíme a umožnil odtieniť tím od neproduktívnych aktivít. Túto úlohu plní výborne.

Čo však robiť, ak potrebujeme  identifikovať hodnotu pre zákazníka v netriviálnom prostredí? Bežné agilné postupy predpokladajú, že vlastník produktu hodnotu pozná. Alebo ju dokáže odhadnúť. V skutočnom prostredí sa to však stáva zriedkavo a takýto odhad býva subjektívny. Preto je dôležité, aby sme mali metódu, ktorá nielen umožní určiť hodnotu objektívne, ale aj porovnávať navzájom zle porovnateľné veličiny.

V projektoch nastávajú aj ďalšie situácie – potreba naplánovať komplexný projekt, alebo koordinovať niekoľko Scrum tímov, ktoré pracujú na rôznych projektoch.

Inšpiráciu môžeme hľadať aj trochu v nedávnej histórii, ak sa pozrieme, ako je rozpracovaný pôvodný nástroj pre podporu evolučného vývoja – dodnes úspešne používaný a rozvíjaný. Pozývame Vás na workshop priamo s autorom konceptu. V kurze sa okrem iného naučíte,

  • ako sa “evolúcia” odlišuje od jednoduchých inkrementálnych a iteratívnych analytických metód,
  • ako rozdeliť projekty na zmysluplné evolučné cykly s uceleným výstupom,
  • 18 konkrétnych taktík pre dekompozíciu veľkých projektových fáz a architektúry na menšie postupné kroky,
  • ako vypočítať súčasnú prioritu, založenú na aktuálnom progrese voči požiadavkám,
  • ako sa zamerať na výsledok pre zákazníka, nie na “stavbu riešenia”,
  • a veľa ďalších praktických techník pre Váš agilný tím,

a to všetko vrátane prípadových štúdií.

Kurz vychádza z knihy Competitive Engineering. V rámci konferencie Agília sme pre Vás pripravili tento workshop za mimoriadne výhodných cenových podmienok.  Podrobnejšie informácie o kurze nájdete tu.

 

Categories