Backlog nebo katalog

Scrum Alliance vydala nedávno aktualizaci Scrum Guide. Jelikož jsem překládal už předchozí verzi, ujal jsem se opět taktovky, a začal koordinovat práce na překladu verze nejnovější. Jelikož Scrum a agilní metodiky obecně jsou poměrně nová oblast, mnoho českých pojmů ještě nebylo vůbec zavedených. Skupina překladatelů tedy začala debatovat o tom, které pojmy přeložit a jak. Výsledek zůstal tak trochu na půli cesty. I když jsme zavedli některé nové pojmy, netroufli jsme si překládat úplně všechno, protože jsme si nebyli jistí reakcí komunity na překlad. Příště bychom se ovšem chtěli takové nejistotě vyhnout a to je ta správná chvíle pro vás. Pročtěte si aktuální terminologii a napište nám do této diskuse na LinkedIn, jak jednotlivé termíny používáte a jakým překladům byste dali přednost.

Česká terminologie

anglicky,použitý překlad,alternativní překlad

Scrum Team,Scrum tým,

Product Owner,vlastník produktu

Scrum Master,Scrum master,

product backlog,produktový backlog, produktový katalog\, katalog produktu

Sprint backlog,Sprint backlog, katalog sprintu

Scrum event,činnost ve Scrumu,

Sprint planning,plánovací schůzka,

Sprint review,vyhodnocení sprintu,

Daily Scrum,Daily Scrum, denní schůzka

Definition of “Done”,definice toho\, co je “hotovo”,

sprint,sprint,

potentially releasable,potenciálně nasaditelný,

product increment,přírůstek produktu,

stakeholders,zúčastněné strany,

self-organizing,sebeorganizující,

cross-fuctional (team),multifunkční,všeznalostní

Release, n/a, vydání

impediment, n/a, překážka

Slovenská terminológia

anglicky,použitý preklad,alternatívny preklad

Scrum Team,Scrum tím,

Product Owner,vlastník produktu,

Scrum Master,Scrum Master,

product backlog,produktový backlog,

Sprint backlog,sprint backlog,

Scrum event,Scrum mítingy,

Sprint planning,plánovanie sprintu,

Sprint review,Sprint Review,vyhodnotenie sprintu

Daily Scrum,Daily Scrum,

Definition of “Done”,definícia “hotovo”,

sprint,sprint,šprint

potentially releasable,potenciálne nasaditeľný,

product increment,prírastok produktu,

stakeholders,záujmové strany,

self-organizing,samo-organizujúci sa,

cross-fuctional (team),multifunkčný,

 

Categories