Česká terminologie agilních metod

Tento článek shrnuje aktuální stav diskuse o české terminologii agilních metod. Článek se bude průběžně upravovat podle výsledků diskuse.

Právě diskutované termíny

Sledujte prosím diskuse ve skupině Agilia na LinkedIn.

Anglický výraz, Definice, Používaný český výraz, Alternativy, Poznámka (proč diskutujeme)

product backlog, částečně uspořádaná hromada aktivních požadavků na projekt, produktový backlog, ,”slovo backlog není česky a produktový backlog je tím pádem jenom polovičatý překlad”

Scrum master, “vlastník procesu Scrumu, změnový agent organizace”, Scrum master, , zatím nemáme vhodný český termín

sprint backlog, “seznam všech úkolů, na kterých pracuje tým během sprintu”, backlog sprintu, soupis sprintu, “termín soupis navržen během první diskuse na LinkedIn, stojí za diskusi”

sprint planning, “porada, na které tým vytváří sprint backlog” , plánovací schůzka, plánovací porada,

sprint review, “porada, na které tým prezentuje výsledky sprintu ostatním”, vyhodnocení sprintu, ,

daily scrum, “15 minutové setkání, na kterém se tým synchronizuje”, denní schůzka, daily scrum, “dřive se tato činnost jmenovala daily standup, a i dnes hodně lidí říká standup”

Definition of “Done”, seznam výstupních kritérií pro položky produktového backlogu na konci sprintu, “definice toho, co je hotovo”, , zatím nemáme vhodnější český termín než opis

stakeholder, “člověk, kterého zajímá výstup projektu, ale není členem týmu”, zúčastněná strana, podílník, “aternativní termín navržen v diskusi”

cross-functional (team), “tým, který obsahuje všechny lidi potřebné k úspěšnému dokončení projektu”, multifunkční tým, , slovo multifunkční nezní pěkně česky

Přijaté termíny

Termíny, u kterých nejsou v komunitě zásadní rozpory.

Anglický výraz, Definice, Český výraz, Zavržené alternativy, Zdůvodnění

Scrum, název jedné z agilních metodik, Scrum, , “velmi specifické slovo, název metodiky, chováme se k němu jako k vlastnímu jménu”

Product Owner, “člověk, který činí rozhodnutí o budoucnosti produktu”, vlastník produktu, nepřekládat, doslovný překlad velmi dobře vystihuje obsah

Sprint, iterace ve Scrumu, sprint, ,

self-organizing (team), “tým, který si rozděluje práci sám bez vůdce”, sebe-organizující tým, ,

(Scrum) event, obecný název pro opakující se činnosti ve Scrumu , činnost, ,

 

Categories