Agília v Brně a Praze – večer plný informací a inspirace

Ve dnech 15 – 17.7.2014 proběhly další pravidelná setkání Agilní komunity a to v Bratislavě,  Brně a Praze. I přes to, že je nyní čas dovolených, byla návštěvnost na všech třech lokacích velmi vysoká.

V Brně se Agilia konala ve firmě Acision, která nabídla nejen své prostory, ale zajistila i téma večera, tímto opět děkujeme.

Prezentující byl Jan Olšák, který si připravil přednášku na téma Scrum from Scratch, v které popisoval zavádění agilních metod do firmy Acision. Přednáška byla jistě pro mnohé účastníky zajímavá, postrádala snad jen větší interakci s účastníky. Svoji formou, nedávala moc prostoru k případné diskuzi.

Agilia v Brně

Agilia v Brně

Agilii v Praze hostila firma Ysoft a to doslovně. Pro účastníky přichystala bohaté občerstvení, které všem přišlo vhod. Diskusní večer uvedl krátkou prezentací na téma „ Role ScrumMastera v agilním týmu“ pan Michal Vallo. Diskuze, která následovala, probíhala formou Fishbowl. Výhodou tohoto formátu je více interaktivní přístup, což se podařilo. Měli jsme obavu, jestli se účastníci večera dostatečně zapojí. Z počátku se zapojilo jen pár odvážlivců, ale postupně se v průběhu večera do diskuze zapojili téměř všichni a bylo těžké ji kvůli pozdním hodinám zastavit. Věřím, že se setkání účastníkům líbilo a že si odnesli nejen zajímavé poznatky, ale i se dobře pobavili.

Agilia v Praze

Agilia v Praze

DSC_0027t

Agilia v Praze, občestvení ve stylu Ysoft.

Další setkání proběhnou v září. Pokud máte zajímavé téma a chcete si vyzkoušet roli prezentujícího, dejte nám vědět. Nebojte se s námi podělit.

Ráda bych také poděkovala všem, kteří vyplnili dotazníky Agilia. Ceníme si těch, kteří se snaží nějakou formou spolupracovat.

Jen tak můžeme společně budovat nějakou hodnotu, která nám všem bude přinášet užitek.

 

About author: Jaroslava Ceplechova is Program Manager at Aguarra.

Categories