Setkání Agília Praha listopad 2015

Dne 12. listopadu 2015 se bude konat další setkání Agília v Praze.

Téma setkání: PRINCE2 Agile – propojení metodiky projektového řízení PRINCE2 a agilních způsobů práce.

Velká komunita projektových manažerů využívajících PRINCE2 pro řízení projektů si všimla stále populárnějších agilních způsobů práce při vývoji produktů a snaží se integrovat přínosy tohoto přístupu do projektového řízení.

Oba přístupy, projektový i agilní, mají své silné stránky, zatímco jiným oblastem se příliš nevěnují. Silnou stránkou PRINCE2 je oblast operativního i strategického řízení projektu. Metodika naopak jen velmi málo řeší oblast řízení dodávky produktu. Agilní rámce se na druhou stranu zaměřují právě na vývoj produktu a výrazně méně se zabývají projektovým řízením.

Prezentace Vám nastíní, jak nakonfigurovat a přizpůsobit metodiku PRINCE2 k co nejefektivnějšímu využití agilních způsobů chování, konceptů, technik a rámců.

Těší se na Vás Martina Jiříčková a Michal Vallo.

Detail akce

listopad12
Začátek akce:18:00
Konec akce:20:30
Adresa:Komix
Drtinova 467/2A
Praha
(metro Anděl)

Mapa