Agilia Conference – Innovation work meetup – Pozvánka

Už sedem rokov organizujeme konferenciu Agília, aby sme Vám pomohli do hĺbky porozumieť čo je Agile a profitovať z posledných trendov. V priebehu rokov sme experimentovali s rôznymi prístupmi k tomu, ako spraviť akciu atraktívnu a hodnotnú pre všetkých záujemcov o biznis Agile. Vidíme, že prišiel čas na radikálnu zmenu.

Dnes Vás pozývame pomôcť nám navrhnúť nový formát. Váš názor je dôležitý a poskytne nám ucelenejší pohľad pre ďalší rozvoj. Takže budeme môcť pripraviť akciu zaujímavejšiu, podmanivejšiu, zameranú na Vaše potreby a jednoducho hodnotnejšiu.

Spúšťame sériu tematických pracovných stretnutí a vítame Vás pri návrhárskom stole. Formou facilitovaných diskusií a brainstormingu vytvoríme nové nápady a perspektívy spoločne. S dobrým jedlom a výbornou kávou. Ponúkame niekoľko dátumov, miest, ranných a večerných časových slotov aby to vyhovovalo čo najväčšiemu počtu z Vás.

22.09. v Brne od 07:00 do 10:00

 

For seven years already we organize Agilia Conference to help you understand Agile in depth and benefit from ultimate trends. Over years we have experimented with many approaches, how to make event attractive and valuable for all interested in business Agile. And we see, it is time for radical change.

Today we invite you to help us design a new format. Your opinion matter and
and provides us more comprehensive picture for further development. So we can prepare event more interesting, engaging, more focused on your needs and simply with more value.

We will run a series of thematic working meet-ups and welcome you to join the design table. Through facilitated discussion and brainstorming we will generate new ideas and perspectives together. With good food and excellent coffee. We offer couple of dates, locations, morning and evening time slots to make it convenient for as many of you as possible.

22.09. in Brno from 07:00 to 10:00

 

Michal Vallo
Conference-chair

Detail akce

září 22
Adresa:Brno