Júlová Agília – Bratislava, Brno a v Praha

Nastalo obdobie dovoleniek, a tak som sa celkom obával o účasť na našich letných stretnutiach Agília. A hneď v úvode musím príjemne skonštatovať, že leto sa vôbec neprejavilo na návštevnosti. Prezentovali sme aj niekoľko noviniek, na ktoré bola pozitívna odozva a preto v ďalšom experimentovaní budeme pokračovať.

Bratislava – 9.7.2012

Peter Hlavaj, VÚB

V Bratislave sme zaviedli po ročnom úsilí formát, na ktorý ste zvyknutí z Brna a Prahy. Naše stretnutie hostovala Všeobecná Úverová Banka (VÚB). Preto ďakujem p. Marcelovi Miklúšovi a jeho tímu za organizáciu. Téma večera bola vyčerpávajúca. Peter Hlavaj z VÚB predstavil, ako zavádzajú agilné techniky v neagilnom prostredí banky a s akými problémami sa stretávajú. Implementácia v jeho tíme prebieha postupne preklápaním úsekov vývojového procesu na agilný do techniky Scrum. Tým, že prechod nie je úplný, zatiaľ je to skôr Scrumbut. Čo ma ale zaujalo bol pohľad na úspešnosť implementácie a jej prínosy. Vďaka Scrumu a agilnému prístupu sa podarilo významne izolovať tím od rušivých vplyvov a to sa prejavilo na kvalite práce a spokojnosti ľudí v tíme. A výsledky sú viditeľné takže podľa jeho názoru má význam implementovať agilné techniky aj do rezistentného prostredia.

Radoslav Buranský

V druhej časti večera vystúpil Radoslav Buranský. Rado nám ukázal, ako viedol agilný tím v medzinárodnom prostredí medzi Belgickom, Slovenskom a Indiou. Distribuované tímy sú v niektorých veľkých organizáciách veľmi populárne, preto je snaha napasovať agilné metodiky aj do takto extrémneho prostredia. Snaha využívať distribuované tímy je motivovaná pocitom manažmentu (niekedy doplnený “expertným výpočtom”), že mzdový náklad v Indii je významne nižší ako v Európe, a preto by mal byť projekt významne lacnejší. Táto úvaha by akiste platila, ak by neexistovali kultúrne odlišnosti, rozdiel v znalostnej úrovni, geografická vzdialenosť, časový posun, komunikačná bariéra, a s tým súvisiace transakčné náklady, ktoré sa v kalkuláciách manažmentu neobjavujú. Radoslav na osobnej skúsenosti ukázal, že za určitých predpokladov je možná spolupráca v takto extrémnom prostredí aj na diaľku. Vyžaduje však veľmi veľké úsilie na strane organizátora vývojového tímu a kladie značné nároky aj na osobné odhodlanie ľudí, ktorí takýto tím pripravujú a riadia. Investícia sa vyplatí, ak uvažujeme v dlhodobom horizonte a máme snahu vybudovať dlhodobé a trvalé partnerstvo. V prípade krátkodobého horizontu, tj. dĺžka jedného projektu, aj ak by trval viac než rok, sa takáto investícia nevráti a tiež je problém získať ľudí, ktorí by zaisťovali osobne organizáciu potrebných aktivít priebežne a po potrebnú dobu. Preto aj jeho projekt napokon skončil s významne vyšším nákladom a prekročeným termínom a podráždenými nervami mnohých zúčastnených.

Brno – 10.7.2012

Petr Boháček, Tieto

V Brne sa Agília uskutočnila v priestoroch Solarwinds. Ďakujem týmto Tomášovi Kučerovi a jeho kolegom za poskytnutie zázemia. Na stretnutí prezentoval George Zhytar zo Solarwinds, ako je usporiadaná dynamicky sa meniaca štruktúra tímov, rozložených geograficky a aké dôvody má organizácia k tomuto usporiadaniu. Na prednášku nadviazal Petr Boháček z Tieto a ukázal, ako je rozložený tím pre vývoj energetických aplikácií a aké dôvody vedú k vzniku distribuovaných tímov. Z môjho pohľadu bol hlavný prezentovaný dôvod tlak na cenu. Tento dôvod vyprovokoval aj hlbokú diskusiu na tému náklady v distribuovaných tímoch. Očakávanie nižších nákladov v dôsledku rozdielnych mzdových nákladov sú založené na hypotéze. Táto hypotéza ignoruje všetky druhy transakčných nákladov. Napriek tomu organizácie presúvajú vývoj, a sním aj kompletné know-how, do „lacnejších“ regiónov v Ázii. Ukazuje sa aj, že chýba následné sledovanie týchto nákladov. Takže dôkaz, že projekt je naozaj lacnejší, ak sa presunie napr. do Indie chýba, pochybnosti zostávajú.

V druhej polovičke Robert Batůšek pripravil skupinovú diskusiu na témy, ktoré účastníci vybrali z backlogu. Tento nový formát priniesol aj dosť oživenia. V našej skupine sme riešili možné prínosy a výhody distribuovaných tímov. V skupine prevládol pesimistický názor, že distribuovaný tím nie je správna voľba. Na druhú stranu je potreba priznať, že nastávajú situácie, keď túto variantu je možné alebo potrebné aplikovať. Tieto situácie nastávajú hlavne pri prenose know how v dôsledku merger & acquisition, čomu sa nedá efektívne vyhnúť, prípadne v situácii potreby prítomnosti v sídle úžívateľa aplikácie a pod.

Download  – Prezentácia Petr Boháček, Tieto.

 

Praha – 11.7.2012

Martin Staník, Scanservice

Agíliu v Prahe hostovala firma KOMIX. Ďakujem týmto Petrovi Sobotkovi za organizáciu. Na stretnutí prezentoval Martin Staník z firmy Scanservis a jeho kolega Zdeněk Kurc, ako implementujú Scrum a prečo. Vlastne to ani nebola prezentácia ale konzultácia, kde sa diskutovali problémy začiatkov implementácií. Diskusia bola intenzívna a prebrať sme všetko nestihli. Z diskusie vyplýva, že veľa spoločností začína implementovať agilné techniky svojpomocne. To je iste dobre. Avšak je dôležité mať stanovené ciele, ktoré sa majú implementáciou dosiahnuť. Agilné techniky sú o organizačnej zmene – aby sme dosiahli zlepšenie, nechceme robiť veci tak, ako sme ich robili doteraz. Ak sa tento predpoklad poruší, a snažíme sa iteratívny prístup napasovať na súčasné zvyklosti, výsledok bude škrípať. Dôležitý aspekt zmeny je firemná kultúra. Na tú sa často zabúda.

Agília v Prahe

 

 

Download – Prezentácia Martin Staník, Scanservice.

 

About author: Michal Vallo helps companies deploy agile techniques and improve performance. He is agile trainer, coach and manager at Aguarra and founding member of Agilia community. 

 

.

Categories