Efektívny Scrum Master, Team Leader alebo manažér? Workshop Management 3.0

Pri implementácii agilných techník sa často diskutuje rola Scrum Mastra. Je to programátor? Je to projektový manažér? Je to kouč? …  Nezriedka je táto rola v praxi kumulovaná, tj. Scrum Master je súčasne napríklad aj programátor, alebo má za sebou kariéru s veľmi úzkym zameraním.

Jednou z úloh, ktoré Scrum Master plní je change agent – čiže človek, ktorý pretláča zmenu v organizácii. Táto úloha nadväzuje na odstraňovanie prekážok, veď väčšina prekážok súvisí s procesmi v organizácii a s riadením. Pre túto úlohu však potrebuje špecifický druh znalostí. Druhou z úloh, ktoré Scrum Master plní je vedenie agilných tímov. Zaisťuje, aby ľudia správne komunikovali, aby spolupracovali ako tím, aby sa postupne zlepšovali v tom čo robia a prípadné rozpory sa riešili včas, aby nálada bola pohodová a proaktívna.

K rozšíreniu palety zručností, ktoré uvítajú nielen technickí Scrum Mastri, sme pripravili workshop Management 3.0. V dvoch dňoch sa dozviete nový pohľad na organizáciu (teória komplexnosti, agilné techniky, spôsoby vedenia sw projektu, rôzne formy organizačnej štruktúry a jej dopady na vývoj) ako aj techniky riadenia a rozvoja ľudí a tímov (ako vytvoriť samoorganizujúci sa tím, ako pripraviť prostredie tak, aby sa tím rozvíjal, ako riadiť tvorbu znalostí, ako motivovať tím a jednotlivcov, ako budovať a rozvíjať znalosti). A v neposlednom rade ako naštartovať sústavné zlepšovanie sa a prečo je to dôležité.

Techniky však nie sú výhradne pre Scrum Mastrov. Ocenia ich aj línioví manažéri a team lídri, projektoví manažéri, manažéri vývoja, vlastníci produktu, vývojári alebo vrcholový manažment.

Manažérske techniky koncentrované do formy Management 3.0 pripravil Jurgen Appelo vo svojej knihe s rovnakým názvom.

Viac informácií nájdete tu.

 

About author: Michal Vallo helps companies deploy agile techniques and improve performance. He is agile trainer, coach and manager at Aguarra and founding member of Agilia community.

Categories