Správa požiadaviek – v čom je problém?

Mastering the Requirements ProcessPomocou vhodného softvéru dokážeme vyriešiť takmer každú úlohu. Trik spočíva v tom, ako správne problém identifikovať. Viac než polovička chýb v softvérovom vývoji je spôsobená už vo fáze zberu požiadaviek. Z toho vyplýva, že by sa situácia zlepšila, ak by sme vedeli viac o probléme.

V agilnom svete „problém“ identifikuje vlastník produktu. Býva to skrytá obchodná príležitosť, ktorú chce uchopiť a čo najrýchlejšie realizovať. Alebo potreba niekde niečo zjednodušiť a upraviť. A tak začne vznikať vízia, ako by malo riešenie vyzerať. Potom sa začne plniť produktový backlog požiadavkami. A tieto by sa mali presunúť na vývojové tímy….

V praxi je situácia o niečo zložitejšia. V rôznych situáciách sa stretávam s otázkami: Ako má vlastník produktu pripraviť požiadavky?, Ako pripraviť backlog?, prípadne Aké má mať skúsenosti? Inokedy sa diskutuje, akú profesiu by mal vlastník produktu mať? Je to biznis analytik? Alebo marketér? A ako má požiadavky prioritizovať? To, s čím sa stretávam iba výnimočne, je diskusia nad kvalitou požiadaviek. Nastáva hlavne vo firmách, kde majú QA oddelenie na pokročilej úrovni.

Častý argument je tento: „Máme predsa Scrum proces, takže nové potreby vlastníka produktu v rámci Demo mítingu zaznamenáme a založíme do backlogu. V ďalšej iterácii sa na to pozrieme.“ Sme ale vo svete biznisu. Agilné techniky sme zaviedli na zlepšenie výkonu vývojových tímov a ten sa meria aj peniazmi – a nadbytočná iterácia nás stojí veľa. Čo ak by sme zlepšili kvalitu požiadaviek? Čo ak by sme obmedzili množstvo dodatočných požiadaviek na funkciu? Čo ak by sme vyrobili softvér na prvý raz správne? Koľko peňazí by sme ušetrili? Z niektorých štúdií vyplýva, že oprava chybnej požiadavky zdrží projekt o 9 hodín. A je vôbec možné pripraviť požiadavky kvalitne?

Zber požiadaviek by však nemal byť náhodný brainstorming. Je to ucelený iteračný proces. Jeho znalosť veľmi pomôže biznis analytikom alebo vlastníkom produktu a ostatným záujemcom, ktorí potrebujú pripravovať produktové a biznis požiadavky. Pripravili sme preto workshop, kde chceme prezentovať techniku Volere pre správu požiadaviek. Technika vychádza z rokov práce Suzanne a Jamesa Robertson, ktorí na túto tému aj napísali veľmi úspešnú knihu „Mastering the Requirements Process“.

Viac informácií o workshope nájdete tu.

 

About author: Michal Vallo helps companies deploy agile techniques and improve performance. He is agile trainer, coach and manager at Aguarra and founding member of Agilia community.

Categories