Pozývame nových kolegov do Agília tímu – pomôžte nám tvoriť budúcnosť!

Od roku 2008 budujeme skupinu nadšencov o agilné techniky. Veríme, že popularizácia agilných techník urýchli zmeny v modernom spôsobe riadenia znalostných pracovníkov, pri vývoji softvéru alebo riadení inovačných spoločností. Prečo budujeme komunitu a prečo je to dôležité by som chcel ozrejmiť na krátkom príbehu.

V roku 2007 projektový manažér a člen vývojového tímu v malej webovej agentúre IlikeThis začal pracovať s tímom na vývoji webového portálu. Kombinácia zdrojov mu však neumožňovala aplikovať vtedy bežne používanú PMI metodiku. A tak zvolil SCRUM ako agilnú techniku, vtedy jedinú známu voľbu. S metodikou nemal žiadne skúsenosti a množstvo dostupnej literatúry bolo veľmi obmedzené. A tak sa začala púť, plná omylov, slepých uličiek, neúspechov a vynútených prestávok kvôli inej dôležitejšej práci. Po niekoľkých týždňoch sa začali niektoré veci zlepšovať, avšak stále ich viac drhlo. Projekt sa omeškával, spokojnosť zákazníka bola nízka.

V tom čase manažér začal hľadať informácie na Internete. Objavil v zahraničí anonymných ľudí, ktorí mu chceli pomôcť a radili mu veľa vecí. Po krátkej dobe si všimol, že rady si navzájom protirečia. Boli z iného prostredia, neoverené, nekompetentné alebo od ľudí s oveľa menšou skúsenosťou, ako mal sám. Vybrané zaujímavé podnety nemal ako overiť. Svet sa choval veľmi živelne a chýbala autorita (prípadne osobnosti), ktorá by určovala smer alebo sprostredkovávala výmenu skúseností. Chýbala tiež jasná definícia, čo je to agilita.

Dnes je situácia odlišná. Projektový manažér sa zaregistroval do agilnej komunity Agília. Pravidelne dostáva pozvánky na komunitné stretnutia, ktoré si môže vybrať podľa témy alebo podľa bydliska – k dispozícii má hneď niekoľko miest. V komunite sú stovky ľudí a väčšina je z ČR a zo Slovenska. Preto sú skúsenosti relevantné geografickej polohe. Dostáva sa k informáciám o rôznych oblastiach IT sveta a o projektoch, k akým by sa bežne nedostal. Môže porovnávať implikácie a kontext rôznych prostredí a rôznych organizácií priamo z vnútra. Môže čerpať relevantné poznatky z pohľadu projektových manažérov, vývojárov alebo líniových manažérov. Môže sa zúčastniť workshopu alebo školenia a získať pre seba a svoj tím nové zručnosti. Alebo navštíviť veľkú konferenciu, kde má možnosť vidieť posledné novinky z oboru, diskutovať so skúsenými zahraničnými odborníkmi a lídrami ale predovšetkým prispieť prezentáciou vlastných skúseností. Môže zmeniť organizáciu, pretože má prístup k expertným znalostiam.

Máme k dispozícii komunitnú organizáciu, ktorá disponuje ohromnou zásobou kvalitných a relevantných znalostí. Predstavte si, že by týchto znalostí bolo ešte viac, boli ľahšie dostupné, a každý by ich mohol využiť a prípadne implementovať vo svojej spoločnosti. Aby na ich základe mohli byť realizované náročnejšie experimenty a implementácie, ktoré prinesú nové poznatky, nové služby, nové obchodné príležitosti alebo nové príležitosti pre start-upy. Mohla by komunita prinášať ešte väčšiu hodnotu? Aké aktivity by mohla realizovať, ak by sa do organizácie zapojilo viac ľudí?

Pridajte sa k nám a pomôžte nám zlepšiť prostredie, v ktorom všetci pracujeme. Prispôsobiť ho tak, aby bolo zaujímavé a atraktívne pre všetkých. Navštívte nás v Bratislave, Brne alebo v Prahe, pohovorte si s nami a dajte nám vedieť, ako viete pomôcť a kde by ste sa chceli zapojiť.

 

Kontaktujte nás na agilia@agilia.cz

Categories