Softvérová architektúra – zodpovednosť celého tímu

Pri práci s agilnými tímami sa často stretám s rezistenciou, spôsobenou nejasným pohľadom na architektúru produktu. Skúsení veteráni nezriedka argumentujú potrebou urobiť architektúru vopred a veľmi podrobne, bez čoho nie je možné urobiť kvalitný produkt. Návrh architektúry sa obyčajne deleguje na architektov, ktorí sú zaň zodpovední. Tak máme na koho hodiť zodpovednosť, ak je návrh neúplný alebo celkom zlý.

V spolupráci so Simonom Brownom sme preto pripravili dvojdňový workshop, ktorým by sme chceli čiastočne zmeniť pohľad na prácu softvérového architekta. S tým, ako používanie agilných metód narastá, je potrebné aby každý člen tímu rozumel celkovému konceptu produktu, ktorý tím vytvára. To znamená nielen súčasný stav ale aj ako sme k nemu prišli, najlepšie spoločným návrhom. Inými slovami, každý člen tímu musí byť tak trochu aj softvérový architekt.

V kurze sa zameriame na veci, ktoré sú pre implementáciu agilných techník najťažšie uchopiteľné – čo to znamená mať práve dostačujúci návrh, ako ho aplikovať na Váš projekt a ako komunikovať celkový koncept pomocou súboru náčrtov a máp. Kurz zapĺňa medzeru medzi profesionálnou architektúrou a softvérovým vývojom. Kurzom chceme tiež priblížiť prijateľnou formou architektúru aj tím z vývojárov, pre ktorých je zatiaľ príliš vzdialená a korporátna.

Kurz je postavený podľa knihy Simona Browna „Software Architecture for Developers“ a školí Simon Brown osobne.

 

Viac informácií nájdete tu:

About author: Michal Vallo helps companies deploy agile techniques and improve performance. He is agile trainer, coach and manager at Aguarra and founding member of Agilia community.