Agilia Conference 2013 – Tři tváře agility

Agilia Conference 2013Agília Vám představuje 3. ročník Agilia Conference, která se koná ve dnech 27-29. Března 2013 v Brně.

Agilia Conference se koná každoročně, aby přinesla nejnovější poznatky z oblasti řízení znalostních týmů a společností pracovníkům všech úrovní nejenom v IT průmyslu. Jedním z cílů je podpořit diskusi o potřebných změnách v organizacích, které povedou k lepšímu využití kreativního potenciálu jednotlivých zaměstnanců a ke zvýšení hodnoty, kterou organizace vytváří.

Dalším cílem je také podpořit tlak na rychlejší adopci agilních technik v prostředí znalostního průmyslu v České a Slovenské republice, protože moderní byznys založený na znalostech není možné organizovat a řídit technikami 19. století. Potřebné změny jsou zásadní, mají přímý dopad na konkurenceschopnost IT průmyslu, na schopnost inovací a také na množství nově vznikajících znalostních společností v různých oborech.

Otevřeme oblast řízení kvality požadavků – Value Driven Development. Je prokázáno, že nekvalitní požadavek způsobuje zdržení projektu až o 9 hodin. V průměrně velkém projektu menšího informačního systému pro finanční instituci však můžeme najít až desetitisíce požadavků. Drobných 9 hodin tak narůstá na měsíce až roky s finančním dopadem na zadavatele. O problematice promluví autor konceptu iteračního vývoje software – Tom Gilb.

Kitty Mamers Skype

Agilia Conference Main Hall

S agilní organizací úzce souvisí schopnost změnit finanční řízení a vysvobodit se ze zajetí rozpočtování. Není nic horšího, než když v okamžiku příležitosti „nemáme budget“. Koncept Beyond Budgeting ukazuje, jak změnit způsob finančního řízení společnosti tak, aby náš primární cíl nebyl splnění budgetu, ale tvorba hodnoty pro zákazníka a další zájmové strany. Principy konceptu představí jeden z jeho autorů – Robin Fraser. A nejenom to. Ukážeme příklad z praxe s reálným nasazením konceptu – ve švédské bance Handelsbanken. Přednášet bude její finanční ředitel Lennart Francke.

Monika Konieczny miniworkshop

Dále se zamyslíme nad vztahem mezi Agile a Státní správou. Může být státní správa agilní? A můžou být projekty ve státní správě řízeny agilně? Ve světě ano! O tom, jak se to daří, jaké jsou motivace a jaké jsou výsledky ve vládních organizacích severní Ameriky, Evropy anebo Austrálie představí Brian Wernham, autor publikace Agile Project Management for Government.

„Který nástroj pro řízení projektu je ten nejlepší?“ – je častou otázkou mnoha týmů a pravděpodobně nejdiskutovanější téma v diskusních skupinách. Připravili jsme pro Vás proto DEMO Room, kde především uživatelé představí v ukázkách, jak používají různé produkty na svých projektech, jaké jsou jeho výhody a nevýhody a proč zvolili právě vybraný produkt.

Na konferenci vystoupí nejenom mezinárodní experti na agilní techniky, ale také lidé z první linie – aby se podělili o další důležitá agilní témata – jak připravit projekt před jeho spuštěním, jak dělat architekturu agilně, proč je důležité řídit firemní kulturu, na co nezapomenout při implementaci agilních technik anebo jak zlepšit komunikaci mezi vývojovými týmy a jejich zákazníky. O zkušenosti ze svých krajin se rozdělí:

· za Norsko – Tom Gilb, autor a vynálezce Evolutionary Project Management, Tom Gilb Consulting
· za Velkou Británii – Robin Fraser – spoluautor konceptu Beyond Budgeting, BBRT
· za Švédsko – Lennart Francke – Finanční ředitel, Swedbank
· za Maltu – Ivan Bartoló, Konzultant a CEO, 6PM Group
· za Maďarsko – Zsolt Zsuffa – Softvérový architekt, IT Codex
· za Velkou Británii – Brian Wernham – autor, agile project management for government, DWP
· za Českou a Slovenskou republiku – Michal Vallo – Agile Coach, školitel a manažer, Aguarra
· za Indii – Jyoti Prakash Datta – Product Owner, McKinsey & Company
· a další

Agilia Conference v roce 2013 je také místem pro setkání agilní komunity z obou republik. Networkingový večer poskytne dostatek prostoru pro setkání prezentujících s návštěvníky a kde si budou moci v neformálním prostředí vyměnit postřehy, zkušenosti a nápady. Součástí doprovodného programu konference bude série workshopů na různá témata, jako jsou Scrum Master, Product Owner, Evolutionary Project Management, Gamification in Retrospectives.

Na konferenci a workshopy se můžete zaregistrovat na www.agiliaconference.cz. Víc informací najdete také na webu sdružení Agilia www.agilia.cz.

V letošním roce hlavními partnery konference jsou: AVG Technologies, Microsoft, Tieto Czech, YSoft Corporation, Fakulta Informatiky Masarykovy univerzity (MUNI), Fakulta informačních technologií VUT, Jihomoravské inovační centrum (JIC) a Scrum Mate.

Agilia Conference 2013 - Sponsors

O organizátorech Agilia Conference 2013:

Aguarra, s.r.o. (www.aguarra.cz) – školící, konzultační a certifikační centrum pro agilní metodiky, R&D a technologické inovace v České republice a na Slovensku.

Agília Česká a Slovenská republika – (www.agilia.cz) – sdružení zájemců o agilní metodiky, inovace a podnikání.

Categories