Agilia Conference 2014 – 25-26.3.2014 – Performance Inspiration

Rádi bychom Vás pozvali na čtvrtý ročník Agilia Conference, která se bude konat 25-26. března v Brně. Dva konferenční dny budou doplněny pracovními workshopy ve dnech předcházejících a také následujících. 

Agilia Conference 2014

 

Slovo „Agile“ a jeho varianty se stali v uplynulém roce skutečným buzzwordem. Ze všech stran se na nás valí Scrum, Kanban a různé agilní transformace. Ubývá společností, kde o agilních technikách ještě neslyšeli, a přibývá těch, kteří mají nějakou zkušenost. Jaké jsou ale zkušenosti? A máme vůbec skutečné výsledky?  

Na konferenci Agilia se zaměříme na inspiraci při zlepšení hospodářských výsledků organizací. Agilita není jen něco pro softwarové vývojáře. Agilita je způsob řízení moderních znalostních organizací. Abychom dosáhli skutečné výsledky, musí se zapojit všechny složky organizace. V několika desítkách prezentací se Vám pokusíme ukázat, jaké jsou zkušenosti, jaké jsou expertní postupy a třeba také jak začít.

 

Špičkoví guru

Také tento rok uvidíme světové guru: Dave Snowden představí aplikaci Cynefin Frameworku. A Arie van Bennekum, spoluautor Agilního Manifestu, ukáže svůj pohled na projektový management v agilním provedení. Velice rád se také podělí se zkušeností, jak to bylo na začátku, když skupina nadšenců sepsala agilní manifest. Gojko Adzič a Suzane Robertson představí každý svůj přístup k definici a správě požadavků. 

 

Témata pro celou organizaci

Na agilních konferencích se ponejvíce setkáváme se softwarovými vývojáři, druhá častá skupina jsou projektoví manažeři. Agilní organizace je postavená na multiznalostních týmech. Neznamená to, že každý dělá všechno, ale každý má povědomí a základní přehled o práci ostatních. Proto je důležité, aby vývojáři, projektoví a produktoví manažeři, ale také obchod, marketing, HR, a vrcholový management uměli pracovat spolu. 

Na konferenci nás čekají:

  • Technické přednášky nejenom pro vývojáře – jak uchopit technologický dluh, a také dluh v grafické přípravě, různé způsoby vizualizace. V několika prezentacích se zaměříme na různé techniky pro správu požadavků a mnoho dalšího.
  • Projektový management – představíme zavedené a také kontroverzní techniky řízení projektů: Scrum, Kanban, Dynamic Systems Development Method (DSDM) a také Scaled Agile Framework (SAFe).
  • Řízení organizací – řízení firemní kultury, řízení trvalého zlepšování, finanční řízení, nové soft znalosti pro vrcholové manažery a technické lídry, případové studie a zkušenosti z implementací agilních technik v korporátním prostředí, prostředí středních organizací anebo vysoce kreativním prostředí agentur.
  • Řízení inovace a trvalé zlepšování – využití techniky TRIZ pro inovace v IT, time management a mnoho dalšího, co může pomoci v zlepšování výkonu organizací.

Networking

 

Agilia Conference v roce 2014 je také místem pro setkání agilní komunity z regionu střední a východní Evropy. Rozšířený prostor bude věnován networkingové části – setkávání prezentujících s návštěvníky, kde si budou moci v neformálním prostředí vyměnit postřehy, zkušenosti a nápady. Součástí doprovodného programu konference bude série workshopů na různá témata, jako jsou Cynefin Framework, Projektová technika DSDM, správa a řízení požadavků, řízení inovací, agilní projektový management ale také Scrum Master a Vlastník produktu.

Networking

Pro koho je konference?

Konference je nejenom pro softwarové vývojáře, scrum mastry a vedoucí projektů. Je to také důležité místo pro vrcholový management, vedoucí pracovníky z HR, marketingu, financí, produktového managementu a dalších funkcí v organizacích.

 

Zaregistrujte se

Na konferenci a workshopy se můžete zaregistrovat na www.agiliaconference.cz. Víc informací najdete také na webu sdružení Agilia. Video z posledního ročníku konference ke shlédnutí na stránkách Aguarra.

V letošním roce jsou hlavními partnery konference: Scrum Alliance, Scrum.org., AVG Technologies, Allegro Group, Aguarra, Scrum Mate, Fakulta Informatiky Masarykovy univerzity (MUNI), Fakulta informačních technologií VUT, Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity a časopis Root.

 

Categories