Agilní testování s guru / Agile Testing with guru – Janet Gregory

Agilní testování s guru – Janet GregoryAgileTesting

Rád bych Vás pozval na jednu mimořádnou akci, kterou pořádáme v březnu. S více než ročním odstupem se nám podařilo zajistit opět workshop v oblasti agilního testování s v současnosti nejuznávanější guru na oblast testování – s paní Janet Gregory, spoluautorkou mimořádně úspěšné knihy Agile Testing.

Dvoudenní workshop se uskuteční 10-11. března v kompetenčním centru Aguarra v Kladně.

Oblast testování software se dostává stále více do popředí a je to oblast poměrně podceňovaná. Osobně věřím, že příležitost pracovat s paní Gregory nám umožní opět posunout kvalitu sw vývoje kupředu a přinese jiný pohled na testování, než jsme doposud zvyklý.

Napište nám, jaké oblasti by Vás zajímali. Rádi je paní Gregory předáme, bychom kurz upravili v rámci možností tak, aby byl pro Vás co nejpřínosnější. Více o workshopu naleznete na stránkách Aguarra.

 

 

I would like to invite you to one special event, which we organize in March. After more than one year we were able to prepare workshop with focus on Agile Testing with currently most respected guru on testing – Mrs. Janet Gregory, co-author of very successful book Agile Testing.

Two day workshop will take place on 10-11. March in Aguarra’s agile competence center in Kladno.

Area of software testing becomes more and more important in today’s word and is still quite neglected. I believe, that opportunity to work with Mrs. Gregory will enable us to move again quality of sw development a bit forward and brings us different view on testing, than we are used to until now.

Write to us, which particular areas you are interested. We will gladly collect them and pass them on Janet so we can slightly modify the course to fit your preferences and to become for you most valuable. More about workshop you can find at website Aguarra.

 

 

About author: Michal Vallo helps companies deploy agile techniques and improve performance. He is agile trainer, coach and manager at Aguarra and founding member of Agilia community and organizer of Agilia Conference and Agilia Budapest.

Categories