Blog

  • Česká terminologie agilních metod

    Tento článek shrnuje aktuální stav diskuse o české terminologii agilních metod. Článek se bude průběžně upravovat podle výsledků diskuse. Právě diskutované termíny Sledujte prosím diskuse ve skupině Agilia na LinkedIn. Přijaté termíny Termíny, u kterých nejsou v komunitě zásadní rozpory.