Blog

  • How much Agile brings you SAFe?

    It is already some time, since Scalable Agile Framework (SAFe) has been published. And I remember my first impression when I saw it – „what is Agile at this process?” Last year I was in London and I noticed there is a presentation of the framework by Dean Leffingwell, so I took opportunity to satisfy some curiosity and did have […]

  • Agília – Čo ďalej?

    Od roku 2008 sme zorganizovali takmer 150 večerných akcií, ktoré navštívilo viac než 3000 ľudí. Od prvých stretnutí v reštauráciach sme sa prepracovali do firemných priestorov. Akcie majú rôznu podobu : workshopy, diskusie, prednášky. To všetko na zaujímavé témy, ktoré prezentujú zaujimaví ľudia. Ceníme si účasť, sme za ňu vdační, no máme pocit, že stagnujeme. […]