Tag Archives: Tools

  • How much Agile brings you SAFe?

    It is already some time, since Scalable Agile Framework (SAFe) has been published. And I remember my first impression when I saw it – „what is Agile at this process?” Last year I was in London and I noticed there is a presentation of the framework by Dean Leffingwell, so I took opportunity to satisfy some curiosity and did have […]

  • Spoznajte a správne vyberte nástroje pre agilný vývoj

    Pojmy ako SCRUM či AGILE sa v dnešnej dobe začlenili do slovníka takmer každého, kto prichádza do kontaktu s IT vývojom. Stali sa totiž modernými, človek pri nich spozornie. Niekedy sa im prepožičiava mystická moc, stačí totiž napríklad povedať, že robíme SCRUM a hneď na papieri vyzerá všetko lepšie. Z ich rastúcou popularitou sa objavujú rôzne nástroje, ktoré nám podľa […]