Author Archives

 • Agile Cambridge and Agilia Conference to partner for co-create new opportunities

    October 2015 – Kladno (Czech Republic), Cambridge (UK) Aguarra and Software Acumen, organizers of leading Agile conferences in Central & Eastern Europe and the United Kingdom respectively, today announces a partnership in promoting both events. Both Agilia Conference (www.agiliaconference.com) and Agile Cambridge (www.agilecambridge.net) have leading positions thanks to their focus on a practical, hands-on […]

 • I do not want to improve myself, I know enough!

  Many of you are familiar with McGregor theory X and Y. If I simplify it, theory X presumes people are by default passive, managers have to push them and direct them to achieve results. In theory Y managers believes people are by default active and can self-direct, willing to take the tasks and deliver outstanding […]

 • Setkání Agília Olomouc prosinec 2015

  Dne 3. prosince 2015 se bude konat další setkání Agília v Olomouci. Téma setkání: Zkušenosti s řešením problémů dlouhodobého a krátkodobého plánování zdrojů v Oriflame Software po zavedení Scrumu v oddělení developmentu. Jak se s problémem vyrovnat při reorganizaci, kde chceme vytvořit kros-funkční týmy. A na závěr praktické ukázky, jak proces podpořit s nástroji MS Project Server a Team Foundation […]

 • Setkání Agília Praha listopad 2015

  Dne 12. listopadu 2015 se bude konat další setkání Agília v Praze. Téma setkání: PRINCE2 Agile – propojení metodiky projektového řízení PRINCE2 a agilních způsobů práce. Velká komunita projektových manažerů využívajících PRINCE2 pro řízení projektů si všimla stále populárnějších agilních způsobů práce při vývoji produktů a snaží se integrovat přínosy tohoto přístupu do projektového řízení. […]

 • How much are true stories relevant for you? Does it matter?

  And why are we willing to accept invented ones? Years ago I start to organize agile events. At our first conference I saw presentation of agile transformation that amazed me. It was so briliantly cool that few weeks later I sit down into my car, and drove to the place to admire for myself. „You know, we are […]

 • 2nd Agilia Budapest – The Secrets of Product Ownership

  In October, we can look forward for already second Agilia Budapest (www.agiliabudapest.com) conference. Its label “The Secrets of Product Ownership”, indicates that discussion will be about product design and managing activities behind. Why to come? Product ownership was always hot topic. With introduction of new techniques of rapid development and with new experiences in the […]

 • Setkání Agília Brno září 2015

  Dne 16. září 2015 se bude konat další setkání Agilia v Brně. Téma setkání: Geograficky rozdělené scrum týmy. Pan David Menšík z firmy Oriflame bude hovořit o zkušenostech, kdy jsou scrum týmy geograficky rozdělené. Je lepší varianta, kdy je celý tým v zahraničí a ScrumMaster v Čechách?  Anebo když je jen část týmu v zahraničí a zbytek včetně ScrumMastera u nás? Dozvíte se, […]