Blog

  • Spoznajte a správne vyberte nástroje pre agilný vývoj

    Pojmy ako SCRUM či AGILE sa v dnešnej dobe začlenili do slovníka takmer každého, kto prichádza do kontaktu s IT vývojom. Stali sa totiž modernými, človek pri nich spozornie. Niekedy sa im prepožičiava mystická moc, stačí totiž napríklad povedať, že robíme SCRUM a hneď na papieri vyzerá všetko lepšie. Z ich rastúcou popularitou sa objavujú rôzne nástroje, ktoré nám podľa […]

  • Agília v Bratislave a v Prahe – postrehy zo stretnutí

    Bratislava – 30.1.2012 V reštaurácii U Sokola sme po prvý krát privítali aj zahraničného prednášajúceho – z Českej republiky. Michal Vallo z Aguarra predstavil techniku TRIZ a jej význam pre vývoj produktov. Ďalej ukázal TRIZ proces a techniky používané v jednotlivých procesných krokoch. Na túto ukážku nadviazal Radek Sedláček z ANF Data v Brne, ktorý formou workshopu demonštroval využitie technikyRoot Conflict Analysis (RCA+) pre identifikáciu hlavných protikladov a následný spôsob riešenia […]

  • Agilia v Brně – postřehy ze setkání

    Rekordní počet účastníků (viz foto) měl možnost 31.1.2012 V ANF Data v Brně diskutovat o správě požadavků v agilních projektech. Vlastně, agilních… I o tom se hodně diskutovalo: Kdy je možné nazvat správu požadavků plně agilní? A je vůbec možné spravovat požadavky tak jednoduše a přímočaře, jak to předepisuje např. Scrum? A pokud je to […]