Tag Archives: Practices

  • Jaké problémy vyřeší Scrum? / What problems resolve Scrum?

    Jako konzultant mám tu výhodu, že se můžu poučit nejen z chyb svých ale i cizích. Na následujících řádcích bych chtěl ukázat problémy a chyby, se kterými jsem se setkal a které by vyřešil Scrum a agilní metodiky obecně… (for English scroll down) Co je Scrum se dočtete na wiki, ale pro pochopení tohoto článku […]

  • Prečo sú ponuky s pevnou cenou zlé?

    Sú ľudia, ktorí keď potrebujú vyvinúť  softvérový systém, obchádzajú dodávateľov a snažia sa získať „presnú  cenu za projekt“. Potom zhromažďujú ponuky rôznych dodávateľov, vyberú  si tú najlepšiu (obyčajne tú s najnižšou cenou), objednajú projekt a  potom sa stiahnu na zmluvne dohodnutú dobu a očakávajú, že na konci  dostanú fungujúci systém. U nás takto nepracujeme. Nerobíme  […]