Tag Archives: Practices

 • Evolutionary Project Management (EVO)

  Ak začínate so Scrumom, po určitej dobe začnete narážať na niekoľko prekážok. Ako zapracovať do Scrumu prípravné fázy projektu? Prípadne ako určiť hodnotu požadovanej funkcionality? Scrum je veľmi zjednodušený framework, ktorý bol odvodený aj z postupov Evolutionary project management. Je zjednodušený, aby sa dal ľahko naučiť a poslúžil ako nástroj pre podporu disciplíny v tíme a umožnil odtieniť […]

 • SCRUM Is Guilty!

  “…they in IT are completely incompetent and ignorant. We told them, this project is extremely important, and they screwed it up. It is all because they experiment with some Scrum they said. Instead of doing their job, they just play around. No wander, management finally stepped into and made some people finally redundant. Just too […]

 • KANBAN – dobrý sluha alebo zlý pán?

  V poslednom období sa stále častejšie stretávame s technikou Kanban. Je to vizualizačná technika, s pomocou ktorej môžeme lepšie sledovať tok požiadaviek, aby sme ho následne mohli riadiť.Technika podporuje Lean princípy, ktoré vychádzajú z predpokladu, že plynulý tok požiadaviek cez produkciu je efektívnejší, ako maximalizácia lokálnej efektívnosti. Vychádza z japonských manažérskych techník. Názory na kanban […]

 • Planning Poker – Ako na lepšie odhady?

  Plánovanie a odhadovanie prinášajú najviac problémov, s ktorým sa stretávame na projektoch, a to nielen v oblasti IT. Ak práce nie sú skončené včas, „zle sme to naplánovali“. Po projekte zapíšeme „lessons learned“ a aspoň chvíľu si môžeme nahovárať, že druhý raz si dáme väčší pozor. Osobná skúsenosť každého z nás je potom základom rôznych […]

 • Správa požiadaviek – v čom je problém?

  Pomocou vhodného softvéru dokážeme vyriešiť takmer každú úlohu. Trik spočíva v tom, ako správne problém identifikovať. Viac než polovička chýb v softvérovom vývoji je spôsobená už vo fáze zberu požiadaviek. Z toho vyplýva, že by sa situácia zlepšila, ak by sme vedeli viac o probléme. V agilnom svete „problém“ identifikuje vlastník produktu. Býva to skrytá […]

 • Efektívny Scrum Master, Team Leader alebo manažér? Workshop Management 3.0

  Pri implementácii agilných techník sa často diskutuje rola Scrum Mastra. Je to programátor? Je to projektový manažér? Je to kouč? …  Nezriedka je táto rola v praxi kumulovaná, tj. Scrum Master je súčasne napríklad aj programátor, alebo má za sebou kariéru s veľmi úzkym zameraním. Jednou z úloh, ktoré Scrum Master plní je change agent […]

 • Spoznajte a správne vyberte nástroje pre agilný vývoj

  Pojmy ako SCRUM či AGILE sa v dnešnej dobe začlenili do slovníka takmer každého, kto prichádza do kontaktu s IT vývojom. Stali sa totiž modernými, človek pri nich spozornie. Niekedy sa im prepožičiava mystická moc, stačí totiž napríklad povedať, že robíme SCRUM a hneď na papieri vyzerá všetko lepšie. Z ich rastúcou popularitou sa objavujú rôzne nástroje, ktoré nám podľa […]

 • Aguarra Agile Cards – the story of Wow!

    Common and frequent activity for many agile techniques is estimation, for which many development teams use planning cards. I also use planning cards. While using them I have noticed several issues which occasionally drive me crazy. Many brands are somehow unsuitable for daily work. Some get dirty too quickly, it is awful. Dealing out […]

 • Proč je konečná cena za projekt špatná pro zákazníka

  Rozhodl jsem se popsat zkušenosti, které mám se zadáváním zakázek v oblasti implementací software, protože mi přijde, že v této oblasti existuje spousta iluzí a jak jsem zjistil, existuje v oblasti agilního managementu projektů mnoho respektovaných osobností, které považují konečnou cenu buď za dobré řešení, nebo za přijatelný kompromis. Budu psát o tom, proč jako […]

 • Scrum Guide dostupný už aj v češtine / Scrum Guide now available in Czech

  (for English scroll down)  Na trhu je veľa publikácií ktoré popisujú rôzne techniky a aspekty agilného procesu . Avšak literatúry popisujúcej samotný Scrum je iba minimum. Z môjho pohľadu najdôležitejší a trochu zabudnutý dokument je Scrum Guide, ktorý udržiavajú Ken Schwaber a Jeff Sutherland. Aby sme záujemcom o Scrum tento dokument priblížili, iniciovali sme jeho […]

 • Zodpovednosť za projekt – Kurčatá alebo Prasatá?

  (for English scroll down) Veľa projektov neskončí dobre, pretože zaň „nikto“ nie je zodpovedný. Nikto je v úvodzovkách, lebo projekty mávajú projektového manažéra, ktorý ale tiež nemusí byť schopný byť zodpovedný. Inokedy naopak pripadá na projekt príliš veľa vedúcich a nepracujúcich kapitánov, a zodpovednosť sa vytratí. Ako rieši zodpovednosť Scrum? V Scrume sú dve skupiny […]