Blog

 • Spoznajte a správne vyberte nástroje pre agilný vývoj

  Pojmy ako SCRUM či AGILE sa v dnešnej dobe začlenili do slovníka takmer každého, kto prichádza do kontaktu s IT vývojom. Stali sa totiž modernými, človek pri nich spozornie. Niekedy sa im prepožičiava mystická moc, stačí totiž napríklad povedať, že robíme SCRUM a hneď na papieri vyzerá všetko lepšie. Z ich rastúcou popularitou sa objavujú rôzne nástroje, ktoré nám podľa […]

 • Agília v Bratislave a v Prahe – postrehy zo stretnutí

  Bratislava – 30.1.2012 V reštaurácii U Sokola sme po prvý krát privítali aj zahraničného prednášajúceho – z Českej republiky. Michal Vallo z Aguarra predstavil techniku TRIZ a jej význam pre vývoj produktov. Ďalej ukázal TRIZ proces a techniky používané v jednotlivých procesných krokoch. Na túto ukážku nadviazal Radek Sedláček z ANF Data v Brne, ktorý formou workshopu demonštroval využitie technikyRoot Conflict Analysis (RCA+) pre identifikáciu hlavných protikladov a následný spôsob riešenia […]

 • Agilia v Brně – postřehy ze setkání

  Rekordní počet účastníků (viz foto) měl možnost 31.1.2012 V ANF Data v Brně diskutovat o správě požadavků v agilních projektech. Vlastně, agilních… I o tom se hodně diskutovalo: Kdy je možné nazvat správu požadavků plně agilní? A je vůbec možné spravovat požadavky tak jednoduše a přímočaře, jak to předepisuje např. Scrum? A pokud je to […]

 • Management Warming and Stoos, message from Czecho-Slovakia

  I have learned about interesting initiative by Jurgen Appelo organized in Switzerland – Stoos Gathering. Being a manager myself and agile change agent, too, it let me think about my experience from the field. What does it mean “Why is management changing so slowly?” In recent weeks I went through several situations. In first one […]

 • Aguarra Agile Cards – the story of Wow!

    Common and frequent activity for many agile techniques is estimation, for which many development teams use planning cards. I also use planning cards. While using them I have noticed several issues which occasionally drive me crazy. Many brands are somehow unsuitable for daily work. Some get dirty too quickly, it is awful. Dealing out […]

 • Proč je konečná cena za projekt špatná pro zákazníka

  Rozhodl jsem se popsat zkušenosti, které mám se zadáváním zakázek v oblasti implementací software, protože mi přijde, že v této oblasti existuje spousta iluzí a jak jsem zjistil, existuje v oblasti agilního managementu projektů mnoho respektovaných osobností, které považují konečnou cenu buď za dobré řešení, nebo za přijatelný kompromis. Budu psát o tom, proč jako […]

 • September’s Agilia in Prague – Report

    This time, we applied new model of Agilia recurrent meetings, which should be held on premises of company using agile in real work. First host company was ČSOB and their experiences were really interesting. Event started with introduction from Michal Vallo, who described what Agilia is, what is purpose of our community and he […]

 • Steve Denning: Agility Is Not Enough: Beyond The Manifesto

  Although I heard a lot of interesting presentations at the Agile Aliance 2011 conference in Salt Lake City this week, I was struck by how many of them were still living within the mental confines of the Agile Manifesto…. A decade ago, when the Manifesto was launched, it was a breakthrough to value Individuals and […]

 • Scrum Guide dostupný už aj v češtine / Scrum Guide now available in Czech

  (for English scroll down)  Na trhu je veľa publikácií ktoré popisujú rôzne techniky a aspekty agilného procesu . Avšak literatúry popisujúcej samotný Scrum je iba minimum. Z môjho pohľadu najdôležitejší a trochu zabudnutý dokument je Scrum Guide, ktorý udržiavajú Ken Schwaber a Jeff Sutherland. Aby sme záujemcom o Scrum tento dokument priblížili, iniciovali sme jeho […]

 • Červencová Agilia v Praze – Report / Report from July’s Agilia

  (for English scroll down) Málokdy se vám stane, že jdete přednášet s mírným stresem usazeným v hlavě a odcházíte příjemně naladění do počasí které připomíná Armageddon. To se podařilo mně, a doufám že I dalším zájemcům o agilní metodiky na setkání Agilia, které se konalo 13.7. Sešli jsme se ve velmi zajímavé restauraci Java Café&Restaurant, […]

 • Zodpovednosť za projekt – Kurčatá alebo Prasatá?

  (for English scroll down) Veľa projektov neskončí dobre, pretože zaň „nikto“ nie je zodpovedný. Nikto je v úvodzovkách, lebo projekty mávajú projektového manažéra, ktorý ale tiež nemusí byť schopný byť zodpovedný. Inokedy naopak pripadá na projekt príliš veľa vedúcich a nepracujúcich kapitánov, a zodpovednosť sa vytratí. Ako rieši zodpovednosť Scrum? V Scrume sú dve skupiny […]